Rapviet Wiki
Advertisement

Gần đây có mấy bạn phá hoại di chuyển trang đi đến trang vớ vẩn hay xóa trang, sửa đổi sai, chửi thề khi viết bài hay comment. Mong các bạn tố cáo những người này bằng cách đăng lên tường nhà của Hahahahaha123 để trình báo rõ ràng sự việc. Những bạn được cung cấp quyền cấm thành viên vui lòng cấm vô thời hạn thay vì 1 năm hay 1 tháng.

Có nhiều bài viết bị khóa để tránh sự phá hoại, có nhiều bài bị xóa bởi những thành viên sai nội quy. Nếu bạn muốn sửa đổi gì ở trang nào đó thì vui lòng đăng lên tường nhà của Hahahahaha123 để trình bày.


Cảm ơn

Advertisement