Rapviet Wiki
Advertisement

WIKI còn khá nhiều hạn chế:

- Trước hết, 1 số bài viết phải buộc lấy từ trang web khác (Wikipedia, caohuutin, rappersvn,...)

- Tiếp theo, 1 số bài viết còn sơ sài

- Và điểm trừ lớn nhất là còn nhiều thành viên phá hoại, gây rối.

Để cải thiện wiki, bạn có thẻ sửa đổi lại bài viết cho đúng, tố cáo kẻ phá hoại và góp ý admin. Với những trang bị khóa, bạn góp ý vào tường để admin xem xét, hợp lí thì sửa đổi.

Advertisement